Röfix

 • Röfix 510 – Krečno-cementni osnovni malter

Osnovni i filcani malter.
Osnovni malter za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

Svojstva
 • Visoka izdašnost
 • Izvrsna obradivost
Opis

Podložna žbuka za unutarnje zidove ,stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u podnožju fasade.

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

Sastav
 • Prirodni kreč
 • Cement
 • Dodaci za poboljšanje obradivosti
 • Bez veštačkih disperzivnih materijala.
 • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac
 • Lagani dodatak (mineralni)

Röfix

 • Röfix 150 - Krečno-cementni osnovni malter

Osnovni i gletovani malter.
Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

Svojstva
 • Visoka izdašnost
 • Regulisanje vlažnosti
 • Izvrsna obradivost
 • Dobra mašinska obrada
Opis

Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Sastav
 • Odabrani gipsevi
 • Prirodni kreč
 • Dodaci za poboljšanje obradivosti
 • Bez veštačkih disperzivnih materijala.
 • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac
 • Lagani dodatak (mineralni)

Isomat

 • Isomat Marmocret 1 – Jednoslojni malter
Opis

Gotov, jednoslojni malter. Maksimalna  debljina sloja 3 cm. Potrebno je naneti “špric” malter kao vezivni sloj. Meša se samo sa vodom. Malter se nanosi mašinski ili ručno, korišćenjem mistrije ili špahtle. Označen je kao malter tipa OC CS IΙ, W1 u skladu sa  ΕΝ 998-1.

Boja

Siva, bela.

Potrošnja

15 kg/m²/cm.

Knauf

 • Knauf Biorit 110 - Fabrički pripremljen mašinski malter za unutrašnju upotrebu. Pakovanje 40kg. Utrošak: ca. 15 kg/(m²cm).
 • Knauf MP 75 – Gipsani glet malter. Pripremljen malter na bazi gipsa u skladu sa DIN 1168. Koristi se kao jednoslojni unutrašnji malter za zidove i tavanice za sve vrste podloga.. Utrošak: ca. 15 kg/(m²cm).

Rabic pletivo

Za sve dodatne informacije obratite se našoj komercijalnoj službi