Izolament Kompani G.J.

Stovarište 1: Bulevar Oslobođenja 14a

Stovarište 2: Bulevar Oslobođenja 56

Kontakt: Bulevar Oslobođenja 14a

Tel/Fax: 011-394-20-32;
Mob1: 062/670-820;
Mob2: 062/670-508;

E-mail: izolamkom@beotel.net

Kontakt: Bulevar Oslobođenja 56

Mob: 062/670-850;

E-mail: izolamkom@beotel.net